ترتیب نمایش:
کمی صبر کنید...

فاکتور و قبض و رسید

چرا قبض و فاکتور آلفاپرینت!!؟
دسته قبض های چاپ و تولید شده در کانون چاپ و تبلیغات آلفا معمولا جهت ارائه رسید دریافت پول، قبض ثبت سفارش، رسید دریافت چک یا سفته و ... استفاده میشود. این محصول در انواع مختلفی چاپ و تولید میشوند که از جمله میتوان به قبض های تمام رنگی یا سیاه و سفید، قبض های دو تکه (دو شماره و یک پرفراژ) یا سه تکه (سه شماره و دو پرفراژ) اشاره کرد. محصول دسته قبض یا دسته رسید چاپ شده در کانون چاپ و تبلیغات آلفا بصورت کاملا اختصاصی و با نام تجاری، آدرس و شماره تماس و سایز مشخصات شما اجرا میگردد.

دسته‌بندی