کاغذ بالکی

پوشش جامعی از انواع کاغذها در صنعت چاپ

/post-1

در صنعت چاپ، انتخاب نوع مناسب کاغذ یکی از اقدامات حیاتی برای بهبود کیفیت چاپ و ایجاد تاثیرات مختلف در محصولات نهایی است. این مقاله به بررسی انواع مختلف کاغذها، از جمله گرماژ، جنس، و کاربردهای مختلف آنها در صنعت چاپ میپردازد!