در دهه های اخیر، چاپ سه بعدی به عنوان یک انقلاب در دنیای ساخت و ساز ظاهر شده و امکان تولید اشیاء سه بعدی از مدل های دیجیتال را به دست میدهد. این فناوری نوین، نه تنها یک ابزار ساخت قدرتمند است بلکه در پیچیدگی های طراحی و خلاقیت نیز دستاوردهای بسیاری داشته است. در این مقاله، به انواع چاپگر و پرینتر های و سه بعدی و کاربردهای هر یک از آنها میپردازیم.


  • چاپگرهای و پری FDM - (مدلسازی رسوب ذوب شده)
  • چاپگرهای SLA - (استریولیتوگرافی)
  • چاپگرهای SLS - (انتخاب لیزری گزینشی)
  • چاپگرهای DMLS - (ذوب لیزر مستقیم فلز)
  • چاپگرهای DLP - (پردازش نور دیجیتال)